Jim Westergren
About me, my projects, SEO, Web Development and Personal Development since 2005
"If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves." - Thomas A. Edison

Prosadikt: Han visste

Det var här han hade sett det.

Erik tittade ner i gläntan och återfick bilderna av det oerhörda, overkliga och mystiska. Det var en oförglömlig hemlighet som endast han burit, ty det fanns inga ord för det han skådat och de känslor det framkallat. Han såg det som igår, det starka ljuset och den överväldigande känslan. Deras blick hade sagt mer än tusen ord men ändå så lite. Känslan av att vara liten och ensam var enorm. Ett ögonblick senare och de hade åkt för att förmodligen aldrig återkomma. Vad var deras syfte? Erik visste att han aldrig skulle få veta svaret; kanske rentav var det omöjligt för oss människor att veta. Den dagen hade förändrat hans liv och när han nu, efter så många år, åter gick fram till gläntan påmindes han om människans primitiva okunnighet och enfald.

Det var här han hade sett det.

Han visste.

9 Dec 2005

About the Author Jim Westergren Jim Westergren is a Swedish web entrepreneur currently living in Spain. He is happily married and has three lovely children. Some of his interests are web development, SEO and writing.
He is the Founder of DomainStats and N.nu. Read his .