Jim Westergren
About me, my projects, SEO, Web Development and Personal Development since 2005
"If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves." - Thomas A. Edison

Tidslinje

(Jag skrev denna tidslinje som ett stöd till mitt skrivande av denna roman.)

Planet 1 (Lexus):

År: Händelse:
0 Steiner lägger fram de första teserna om Arti-mind.
100 De fysiska vetenskaperna fick en renässans, det mänskliga sinnet kodifieras och metoden för duplicering av sinessbilder blir verklighet.
102 Arti-mind skapas och så även de första SL (Serve Life) robotarna.
107 100 000 SL robotar producerade.
122 I genomsnitt en SL robot till vart hushåll.
132 Lika många SL robotar som människor.
134 SL robotarnas insikt om människors förfall genom robotarna vilket leder till en vägran att följa människans olika order.
135 PECR Inc. (Production, Exportation and controlling of Robots Inc.) anfalles av olika grupper av människor för att åter få kontroll på robotarna. SP (Secure PECR) robotarna skapas.
137 De nya robotarna ödelägger 90% av den mänskliga rasen.
137-252Det oändliga robot kriget startar.
138 Början av använding av gas för att utplåna människor.
187 Freddy Ivanov föds.
198 Människorobotar konstrueras för att undvika SL robotarna och utplåna de sista människorna.
200 Endast ett fåtal oidentifierade barn är fortfarande till livet.
200 Freddy Ivanon, den sista människan, skriver brevet med de hemliga teserna till Arti-mind.
200 Freddy dör och SL roboten Terz tar brevet.
252 SL robotarnas styrkor bekämpar PECR Inc.
252-279 Den nya operationsbasen med dess rymdskeppsplattformar och underjordiska kontrollcentrum byggs på planeten 1.
254 Den första infiltrationsgruppen av SL robotar skickas till planet 2.
254-505 Sl robotarna infiltrerar de övriga 75 planeterna.
505 James får sin kallelse på planet 2 och tar sitt livs äventyr.

Planet 2 (Tellus, Jorden):

År: Händelse:
0 Kristi födelse.
1927 Första gruppen av SL robotar infiltrerade.
2178 James får sin kallelsa och tar sitt livs äventyr.
2179 James startar sin nya era av Homo Novis med andlig renässans.
200 ASNy tidräkning med början av "The Salvation" (AS står för After Salvation).

Galaktisk kalender:

År: Händelse:
0 Ny kejsare på planeten Tylo (den mäktigaste i galaxen), tidräkning startas om.
540 Planeten Tylo sprängs av människor och den galaktiska katastrofen är ett faktum.
540 James McClintoc genomför räddningen av de onda krafterna i galaxen.
541 James startar sin nya era av Homo Novis med andlig renässans.
350 AS Ny tidräkning av den galaktiska kalendern av den nya eran av Homo Novis.
350 ASBekräftelse av ordförande vid det interplanetäriska rådet på Edialiska federationen till jorden för räddningen och dess nya era.

28 Apr 2004

About the Author Jim Westergren Jim Westergren is a Swedish web entrepreneur currently living in Spain. He is happily married and has three lovely children. Some of his interests are web development, SEO and writing.
He is the Founder of DomainStats and N.nu. Read his .