Jim Westergren
About me, my projects, SEO, Web Development and Personal Development since 2005
"If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves." - Thomas A. Edison

Tekniska termer över robotens funktioner

(Jag skrev ner dessa termer som ett stöd till mitt skrivande av denna roman.)

Central Memory Bank (CMB):

CMBCentral Memory Bank - det minne som alla robotar är uppkopplade med. Finns lagrat på den underjordiska operationsbasen på Planet 1 i ett 90 kubikmeters betongblock. Innehåller 8.7 millioner terrabytes, 67 000 kopierade sinnen och 403 år av observationer av 2398 robotar på 75 planeter.
Operation memoryDet minne som i CMB som innehåller alla analyser, beräkningar och slutsatser. Tillsammans med processorn själva "hjärnan" av Arti-mind. Det är i detta minne som robotarnas inflöde av information och alla data i CMB analyseras och slutsatser sammanställs för att lyda de regler programmerade i Prime memory. Data från detta minne skickas regelbundet till robotarna för uppdatering i handlande. Det var här New Era of Operation formulerades.
ProcessorSjälva motorn till Operation memory.
Prime memoryDet lilla minnet i CMB som inehåller SL koden med dess definitioner. Detta minne är väl skyddat och kan endast modifieras av en av de fem ingenjörerna som skapade Arti-mind.

Robotens Arti-mind:

Mynning Den plats på botten av robotens Arti-mind där kroppens nervtrådar samlas och ansluts till processorn.
ProcessornTar emot data från chipet och skickar signaler längs nervtrådarna.
ChipPlacerad bredvid Processorn och Basic Memory. Omvandlar sinnesintryck, data från Basic memory och data från CMB till prioriterad genomarbetad information för Processorn.
Basic MemoryEtt relativt litet minne som sitter bredvid chipet och innehåller information om den humaoida rasens alla rutinhandlande och normala uppträdande. Detta minne skapas när själva roboten skapas och ändras sedan inte.
Sändare Ett litet rör som mynnas i hjässan och går ner i ett litet temporärt minne. I detta rör finns det en sändare som är uppkopplad till CMB och tar emot och skickar ut geilovågor.
Temporära minneEtt litet minne som finns anslutet till röret. Robotens sinnesintryck lagras i detta minne men sedan raderas och skickas var 24'e timme till CMB. All data från CMB mottages ochså i detta sinne innan det går till chipet.
StålskyddInnanför kranets ben finns det ett stålskydd för att skydda robotens Arti-mind mot stötar.

27 Apr 2004

About the Author Jim Westergren Jim Westergren is a Swedish web entrepreneur currently living in Spain. He is happily married and has three lovely children. Some of his interests are web development, SEO and writing.
He is the Founder of DomainStats and N.nu. Read his .