Jim Westergren
About me, my projects, SEO, Web Development and Personal Development since 2005
"If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves." - Thomas A. Edison

Lista över karaktärer

(Jag skrev denna lista som ett stöd till mitt skrivande av denna roman.)

Freddy Ivanov Den sista människan på planet 1, han som skrev brevet.
Isaac Ivanov Freddys far. Ingenjör och rebell ledare i flykten.
Steiner Den person som lade fram de första teserna om arti-mind.
Dred Nilson VD av PECR Inc. som sedan även skapade SP (Secure PECR) robotarna.
Terz En SL robot, Freddys livvakt som sedan läser brevet blir operatör i operationsbasen och skapar NEO.
James McClintoc Huvudkaräktär. Han som tar upp missionen mot ondskans krafter i galaxen.
Elonada Han som gör kallelsen till James från planeten Tylo.
Nice Direktörens assistent för Centralenheten.
Tress Säkerhetschef på LUIS.
Zaleria Alv och James första möte utanför jorden.
Robin James son.
Fryk Högländare.
Dogo Stadstroll i Chronopia.
Snip Tenes på gladiator spelen.
Gryno Troll som är deltagare i gladiatorspelen.
Eliopata Överalv i Chronopia.
Samuel Halvalv i Chronopia.
Elias Ledare över rebellerna från den Edialiska federationen.
Tryles Styrskapten på rebellskeppet.
Drek kaptenen för infiltrationsbasen.
Teo Dataingenjör på infiltrationsbasen.
Trey, Zoe, FriyaPersoner som skickas till planet 1 för att förbereda attacken.
Marc Zyler NEO's Kommunikatör, Planet 1.
Walker Nattanställd på säkerhetsavdelningen på trafikenheten vid den Edialiska federationen.
Mr Tucker Vice överhuvudet för den Edialiska Federationen.
Mr Brown Överhuvudet för den Edialiska Federationen
Yulius Grannalv till Zalerias cell på infiltrationsbasen.
William AndersenJames ex bror som förenas med honom.
Josefine Medicinsk doktor på månbasen LUIS.
George Överbefälhavare på månbasen LUIS.
Howard Atkinson Vice Överbefälhavare på LUIS, visar sig vara en SL robot.
Bill Medlem i James attackstyrka.

28 Apr 2004

About the Author Jim Westergren Jim Westergren is a Swedish web entrepreneur currently living in Spain. He is happily married and has three lovely children. Some of his interests are web development, SEO and writing.
He is the Founder of DomainStats and N.nu. Read his .