Jim Westergren
About me, my projects, SEO, Web Development and Personal Development since 2005
"If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves." - Thomas A. Edison

Lista över begrepp

(Jag skrev denna lista som ett stöd till mitt skrivande av denna roman.)

Begrepp:

NEO Namn på en Gud men senare i kapitel åtta avslöjas detta begrepp att vara en täckmantel och visar sig vara en central operationsrobot. Avslöjas vidare att det är ett strategiskt program uträknat av arti-mind för att rädda galaxen. Står för Nya erans operation och är maskerat såsom en täckmantel av en Gud för att kunna möjliggöra operationens verkställande.
Arti-mind Artificiellt sinne. Skapades efter en kodifiering av det mänskilga sinnet och när det var möjligt att kunna duplicera dess sinessbilder och föra in dem i datorer. Möjliggjorde de första robotarnas konstruktion. Ett Arti-mind finns i huvudbonaden på var robot.
Brevet Människorasens sista kommunikation från planet 1. De hemliga teserna bakom Arti-mind avslöjas för första gången.
SL Robot Den enda godkända officiella prototypen av robot. SL står för Serve Life vilket är deras högsta programkod i det primära minnet. De första prototyperna av SL robotar utvecklades av de fem ingenjörerna och efter tester såldes till allmänheten.
SP Robot Den inofficiella roboten som utvecklades av Dred Nilson (VD av PECR Inc. och en av de fem ingenjörerna som utvecklade de förta prototyperna och kände till dess hemligheter) för att försvara PECR Inc.
PECR Production, Exportation and Controlling of Robots Inc. Den organization som producerade och gav ut SL robotarna.
CE Centralenheten var den enhet som styrde den gigantiska radioteleskopet på jordens måne för att lokalisera liv i andra solsystem.
Project LUIS Project för Locating Unknown Intelligent Species. En bas på jordens måne för att hitta utomjordiskt liv. Placerad på månen för att hindra atmosfäriska störningar i radiomottagningar.
Bedövningsrobot En primitiv robot i bruk av säkerhetsvakter och poliser på jorden och dess måne för att slå förövare medvetslösa.
Dödsjön En liten sjö i alvskogen på planeten Polias. Härkomst av de "onda människorna".
Chronopia "Fredsön". Huvudstad på planeten Polias där samtliga planetens raser lever tillsammans skyddade från omvärlden.
Arken Namn på Imperiets stora infiltrationsskepp som år 1927 landade på jorden och grävdes ner.
HologramprojektorEn projecktor som användes av jorden i dess tid för att visa upp tredimensionella hologrambilder för information, nyheter, meddelande, holovision (istället för television), etc.
Ägget Imperiets infiltrationsbaser som planteras i sjöar. Namngiven efter dess äggform men har även 3 långa ben som står på sjöns botten.
Gigaskepp Ett av imperiets gigantiska rymdskepp som används för att transportera gods eller trupper över interplanetäriska avstånd.
Hypnobomb Ett av Imperiets vapen. Skjuts oftast ner på en samling av befolkningen såsom en by eller stad. "Bomben" exploderas inte men öppnas och släpper ut en gas som får befolkningen att hamna i ett drömliknande tillstånd, mottaglig för kommando av utomstående.
Imperiets bas SL robotarnas nya operationsbas med dess rymdskeppsplattformar och underjordiska kontrollcentrum på Planet 1.

Planeter och system:

Namn: Imperiets namn:Beskrivning:
Planeten Jorden/Tellus Planet 2 En okänd planet placerad i utkanten av galaxen. Den förste att bli infiltrerad av Imperiet.
Planeten Tylo Planet 76 Den mest avancerade planeten i galaxen. Efter flera misslyckade infiltrationer från Imperiet spränger dom den efter en slutsats av Arti-mind för att skydda galaxen.
Planeten Polias Planet 72 En mycket liten okänd planet. Tjänar som upphämtningsplats åt James.
Planeten Lexus Planet 1 Planeten där Arti-mind utvecklades och brevet skrevs av den sista överlevande människan. Sedan värd åt Imperiets nya bas.
Edialiska Federationen Edialiska Federationen Solsystem bestående av elva planeter varav en kamoflerad och konstjord med dess regering. Placerad nära galaxens centrum runt en dubbelstjärna. Något mer tekniskt utvecklade än Jorden i slutet av 21 hundratalet men mycket högre nivå av moral och etik - alltid left i fred.
Imperiet NEOs barn Imperiet kallas det av den Edialiska Federationen medan de själva kallar sig NEOs barn. Består av en bas på Planet 1 och dess robotar.

Raser:

Människa En ras känd som "de onda i galaxen" eftersom NEOs barn har lika kroppar. Endast Planet 1 och 2 har dessa kroppar.
NEOs barn De humanoidformade SL robotar som verkställer NEO planen i galaxen.
Tenes En vanlig ras på planeten Polias som ser liknande ut som människor men är en aning mer kraftigt byggda och deras kinnben sitter är placerade en aning högre upp.
Tylsad Den ras som fanns på planeten Tylo. En väldigt andligt utvecklad ras där kommunikationen sker genom teleportation vilket ger dem en färdighet att genomskåda humanoida robotar.
Edial Den ras som finns på den Edialiska Federationen. Starkare och något smartare än människor och bibehåller en hög nivå av etik och moral.
Troll En lågintelligent ras på planeten Polias. Stor, stark och dum.
Alv En sällsynt ras på planeten Polias. Ser ut som människor fast något svagare men smidigare. Ungefär dubbelt så hög intelligensnivå som människan. Dör inte av ålder.
Överalv En mycket sällsyn ras på planeten Polias. Ungefär tredubbel så hög intelligens som människan och i vissa fall besinner magiska förmågor. Denne slags alv har levt och utvecklats i över tusen år innan de fick sin titel som Överalv.
Svartgardist En okänd ras som tjänar kejsaren på Polias huvudstad Chronopia. De är en elitgrupp som genomför kejsarens uppdrag.

28 Apr 2004

About the Author Jim Westergren Jim Westergren is a Swedish web entrepreneur currently living in Spain. He is happily married and has three lovely children. Some of his interests are web development, SEO and writing.
He is the Founder of DomainStats and N.nu. Read his .