Jim Westergren
About me, my projects, SEO, Web Development and Personal Development since 2005
"If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves." - Thomas A. Edison

Uppsats: Liv i universum

Vill med denna uppsats ge en objektiv inblick och presentera en del uppgifter i en fråga som varit med människan under tusentals år. Är vi som människo-ras ensamma? Eller är vi bara ett släkte likt många andra?

Svaren på dessa frågor har inte officiellt besvarats och kommer kanske aldrig heller att göras.

Jag själv har varit i kontakt med detta ämne mer än många andra och har läst en hel del intressanta uppgifter. Jag vill ta upp min egen synpunkt i slutet av denna uppsats, väl medveten om att det förmodligen finns lika många uppfattningar om dessa frågor som det finns människor.

Jag hoppas att kunna ge en del information som ni kanske inte hade kunnat föreställa er och kanske, eller kanske inte, kommer det att ge er en ny inblick i detta ämne.

De olika sektioner som jag kommer att ta upp är de följande:

Universums storlek

universum
Enligt min uppfattning är det omöjligt att alls veta hur stort universum är. Det universum som är observerbart har en diameter på 20 miljarder ljusår. Men observera att detta är det "synliga" universum, bortom denna gräns har ljuset ännu inte nått fram till oss på jorden sedan Big Bang inträffade. Detta betyder att universum må vara mycket större än vi kan tänka oss och vi skulle aldrig kunna se det, om vi inte använde något annan metod än med ljus att se.

Enligt uppgifter från min fysiklärare så finns det 1011 galaxer i universum och dessa i sin tur innehåller i snitt 1011 stjärnor. Efter en snabb räkning betyder det att det finns ungefär 1022 stjärnor i universum och som en liknelse kan sägas att det har förflutet 1017 sekunder sedan universums början, alltså är talet med stjärnor i universum hundra tusen gånger större.


SETI och Drakes formel


SETI
SETI står för Search for Extraterrestrial Intelligence. "The mission of the SETI Institute is to explore, understand and explain the origin, nature and prevalence of life in the universe."

Projektet att med hjälp av att avläsa radiovågor från andra stjärnor i hopp om att finna liv startade 1960. Det har funnits otaliga projekt inom denna ramen men jag vill nämna något speciellt nämligen SETI@home.

SETI@home är ett vetenskapligt projekt som använder sig av internetkopplade datorer i sin sökning av liv i universum. Normala användare kan besöka deras webbplats, ladda ner ett litet program och kan sedan använda en del av deras datorkraft till att analysera information mottaget från deras radioteleskop (som mottar 35 Gigabyte information per dag). Enligt en rapport av deras stats har de nu totalt 400 000 aktiva användare och den totala antalet tid som de har analyserat är 2,2 miljoner år. Programmet sorterar ut de signaler som kommer från jorden i olika steg tills de får signaler som måste åter-observeras. De har fått 2,554 signaler totalt att åter-observeras och av dessa var det 14 signaler som måste observeras åter igen. Det gigantiska radioteleskopet söker av hela himmeln systematiskt fyra gånger. Efter två år till har teleskopet sökt av himmeln fyra gånger och om några av de 14 signalerna eller andra är återstående och bekräftade kommer andra astronomienheter världen över att analysera dem och bekräfta om de kommer från en annan civilisation innan det blir ett offentligt uttalande.

Drakes Formel

Radioastronomen Frank Drake är känd för att år 1961 ha introducerat följande formel som beräknar antalet intelligenta civilisationer i vintergatan som kan kommunicera i galaxen.

Formeln lyder: N = R x fp x ne x fl x fi x fc x L

Definitioner:

N = antalet intelligenta civilisationer i vintergatan som kan kommunicera mellan solsystem
R = hur många nya stjärnor som årligen föds i Vintergatan
fp = hur många av dem som har planetsystem
Ne = hur många planeter av samma typ som jorden det finns i genomsnitt i ett planetsystem
fl = den andel planeter av samma typ som jorden där det föds liv
fi = den andel planeter där livet utvecklar sig och blir intelligent
fc = den andel planeter där det intelligenta livet uppnår en högteknologisk nivå
L = den teknologiska civilisationens genomsnittliga livslängd i år

Som du kanske förstår så kan endast uppskattade värden sättas in i de ovanstående parametrarna. Värdena som sätts in bestämmer sedan N.

I början på 60-talet uppskattade man ett värde på N som var på en miljon. Men troligtvis blev denne vetenskapsman pessimistisk under andra världskriget, sänkte sitt antagna värde på L och uppskattade N på 1.

Enligt min lärobok i astronomi (tryckt 2004) var följande värden uppskattade:

N = 1 x 1 x 0,1 x 1 x 1 x 1 x 100 = 10

Enligt denna bok så uppskattas ett antal av 10 teknologiskt utvecklade civilisationer i vintergatan.

Enligt en webbplats godkänd av Frank Drake själv och med nutida estimeringar så uppskattas värdet på N vara mellan 1 (vår) och 40 000.


UFO frågan


Kopierad från: http://www.zeigermann.com/cartoonist/images/2005/01/18/ufo.jpg, bild på UFO
En uppsats om liv i universum måste enligt min mening även ta upp UFO frågan. Termen har funnits i snart 50 år och även om den har fått en negativ klang anser jag att man inte kan frångå vissa faktorer. Även om mer än 90 procent av alla UFO rapporteringar är IFO (identified flying objects) så finns det ändå många tusentals observationer och fotografier av flygande farkoster som fortfarande är ett mysterium.

Låt oss betrakta följande punkter:

Hur kommer det sig att de flesta detaljerade observationerna, som faller inom de 5-10 procent som är ett "mysterium", beskriver liknande saker till den grad att det nu finns bestämt och definierat tre olika ex-biologiska raser?

Hur kommer det sig att samtliga personer som rapporterar om att de har varit i kontakt med ETs beskriver de med en liten mun och väldigt små öron och inte pratar - exakt, de kommunicerar med telepati. Detta är även bekräftat av de som har sett det personligen.

Hur kommer det sig att vid två olika kontakter (Betty Hill och Bob Lazar) med utomjordingar bägge fick reda på platsen där de kommer ifrån (Zeta 2 Reticuli) och att det nyligen kom fram att det fanns en planet där?

Crop Circles

mystiska skördecirklar
Crop Circles eller "mystiska skördecirklar" som man skulle kunna kalla det på svenska har uppenbarats redan sedan 1890 men det var inte sedan på 70-talet som detta fenomen verkligen tog fart.

Flera hundra gigantiska geometriska symboler har observerats på sädesfält. Dessa uppkommer enligt rapporter på natten och mestadels i England.

Man har gjort experiement och visat att det är möjligt för en grupp människor att genom kanske 6 timmar kunna skapa liknande cirklar på fält men i kolsvart mörker och komplicerade gigantiska mönster? Det kan man fråga sig.

Efterforskningar har uteslutit alla slags metoder som hade kunnat vara orsaker till alla dessa stora symboler.

Lab undersökningar visar att DNA på denna säd har smält vilket inträffar när de är utsatt för en hetta över 70-75 grader Celsius. Det är då denna DNA bryter samman och när det blir kallt igen så omformas den vilket gör att säden fortsätter att vara nerböjd. Enligt vittnen och det har även filmats att ljusa skinande stora ljus har varit i himlen när ett ett sådant mönster bildades.

Roswell incident

En mycket diskuterad händelse (32,500 internetsidor nämner händelsen) har blivit kallad "The Roswell incident".

Enligt de som tror på denna händelse så menar de att den 3 juli 1947 kraschade ett UFO i Roswell, New Mexico. Det fanns kroppar av utomjordingar och sedan anlände det amerikanska flygvapnet och tog bort alla bevis. De hävdar att CIA tillsammans med amerikanska militären tog bort det kraschade UFOt inklusive kropparna till ett en hemlig plats.

Detta topp-hemliga ställe ligger i Groom Lake Nevada och är känt som "Area 51".

År 1989 gick en person med namnet Bob Lazar ut i media. Han sa att han hade varit anställd i Area 51 med ett projekt att reparera UFOt som hade kraschat. Han sa vidare att det fanns nio olika UFO som de testade och de försökte finna ut hemligheten bakom anti-gravitet. Han gav även ut bilder på en utomjording när det blev obducerat och en intervju med en utomjording (äktheten har vida diskuterats). Han berättade även hur han hade jobbat och gav en massa mer detaljer. Jag vill nämna här att ett flertal nutida UFOloger betvivlar hans historia och anser den inte sann efter att de fann falska bevis och personen förmodligen gjorde det för att bli berömd. Hur mycket som är sant eller om allt är påhitt råder det många oenigheter om även bland UFO-tro grupperna.

Det amerikanska flygvapnets version är att det var en hemlig testflygning av en speciell ballong och att allt annat är lögn.

Bägge sidor skriver mot varandra men faktum kvarstår att om du eller jag skulle ta oss till Area 51 idag skulle det finnas skyltar att de har rätt att döda dig om du överträder gränsen. Området flygövervakas också dygnet runt.

Varför denna hemlighet om de inte har något att dölja?


Dianetik och Scientologi


Religionen Scientologi är baserad på Dianetik, en vetenskap om det mänskliga sinnet. Dianetikens och Scientologins grundare L. Ron Hubbard publicerade Dianetikens upptäckter i slutet av 40-talet och 1950 publicerades själva boken som täcker inte bara hela vetenskapen utan även en terapi. Terapin bygger på ett tillvägagångssätt att återkalla mentala sinnessbilder i sinnet och reducera dess verkan. Boken blev en bästsäljare och under 1950 och -51 fick Dianetiken många utövare.

1951 fann man fall där utövaren av denna terapi återkallade mentala minnesbilder tidigare än hans nuvarande livstid. Det blev där bekräftat att man var en andlig varelse och Hubbard forskade vidare. Under 1952 och med hjälp av en E-meter som är ett mycket känsligt instrument vid mätning av motstånd i kroppen återkallade Hubbard händelser till händelser som sträcker sig många tusen år tillbaka. Det var bekräftat i dessa händelser att vi var inte ensamma i universum och vid vissa perioder för många tusen år sedan så var det rena rymdoperan tagen från det häftigaste Sci-Fi storyn. Men detta var inte Sci-Fi utan minnen och många av dessa minnen var samma från person till person.

År 1977 publicerade Hubbard en bok med titeln "Have You Lived Before This Life?". I denna bok tar Hubbard upp ämnet tidigare liv i flera essäer och boken innehåller 41 nedteckningar av fall där de som fick terapi återkallade tidigare liv. I ungefär hälften av dessa fall har även utomjordiskt liv återkallats.

Idag finns det grovt uppskattat en miljon scientologer världen över. För de flesta är frågan om liv i universum lika självklar som att jorden är rund. Jag skulle uppskatta att ungefär 100 000 av dessa har personligen återkallat bilder från tidigare liv och i dessa själva sett av vi inte är ensamma i universum.

Planeten Marcab

I inspelade föreläsningar från 1952 där Hubbard berättade om de senaste upptäckterna från egna återkallelser från sig själv och andra berättade han bland annat om planeten Marcab med dess system och var den var.

Jag själv blev intresserad av detta och hittade en webbsida där detta undersöks vidare och var dess position skulle vara och fann ut det följande:

Jag vill börja med att säga att detta inte behöver vara sant.

I kataloger på jorden finns det en stjärna vid namn Markab i tjärngruppen Pegasus, detta ska inte förvirras med planeten Marcab vilket är hemplaneten i "the Marcabian system and federation" och beläget i stjärngruppen Ursa Major.

mizar star
Marcabs stjärna heter Mizar och är egentligen en grupp av fyra stjärnor, Mizar A, Alcor, Mizar B och Sidus Ludoviciana.

Dessa är belägna 78 ljusår från jorden.

Det skulle vara bra om SETI eller andra liknande projekt kunde bekräfta om det finns eller inte finns liv vid Mizar.


Min egen synpunkt


För mig är det naturligt att det finns liv i universum även då jag inte själv personligen har fått det bekräftat. Från mina astronomilektioner har jag fått grepp om universums storlek och SETI. Jag har läst tre böcker om UFO och studerat en hel del om ämnet på internet där jag även såg informationen om crop circles. Inom min involvering i Scientologi har jag hört många föreläsningar av L. Ron Hubbard där han beskriver sina återkallelser. Min far som även han är Scientolog har även han återkallat tidigare liv och för honom är liv på andra planeter helt naturligt.

Jag har även läst en hel del Science Fiction och skriver det själv och genom detta har mina tankar nått många slutsatser.

Enligt min synpunkt tror jag att de varelser som inte härstammar från jorden är mycket mer utvecklade än oss. De har bemästrat telapati, trotsat gränsen med ljusets hastighet och förmodligen vet de allt om oss. Jag tror inte att de är "onda" men förmodligen ser de oss som småbarn och personlig kontakt skulle bara vara slösera med tid.


Slutsats


Det finns mycket som fortfarande är ett mysterium för människan men som tyder på att det finns annat intelligent liv i universum. En hel del togs upp i denna uppsats, men det finns massor mer.

Eller är det ett mysterium?

Kanske stenåldersmänniskan också tyckte det var ett mysterium när det gnistrade när man slog två flintstenar mot varandra och detta kunde skapa eld. Förmodligen kunde de inte förstå det men acceptera det, de gjorde det och till en stor fördel.

Kanske, eller kanske inte, befinner vi oss i ett sådant stadie. Kanske, eller kanske inte, kommer vi att skratta åt oss själva år 3 000 hur vi kunde tvivla på något sådant banalt.

Men jag vill avsluta denna uppsats med något filosofiskt:

"Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it."
- Gautama Siddharta Buddha (563 - 483 BC)


Källförteckning


Universums storlek: http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/971124x.html
http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/ast99/ast99042.htm

SETI: http://www.seti.org/site/pp.asp?c=ktJ2J9MMIsE&b=178911

SETI@home: http://setiathome.ssl.berkeley.edu/

Drakes ekvation: http://www.fof.se/?id=024292%7Cartikel
http://c2.com/cgi/wiki?DrakesEquation
http://skolor.nacka.se/samskolan/eaae/liu/noflash/Drakeequation-07-02.html
http://www.math.hawaii.edu/~ramsey/ET.html
http://www.activemind.com/Mysterious/Topics/SETI/drake_equation.html
Boken Planeter Stjärnor Galaxer - grundläggande astronomi ISBN: 47-01825-9

UFO: http://www.ufoevidence.org/topics/overview.htm
http://www.ufoevidence.org/documents/doc1487.htm

Zeta 2 Reticuli: http://www.mufor.org/zeta2ret.html

Crop circles: http://www.osfa.org.uk/cropcircles.htm
http://imageevent.com/cropcirclerational/cropcirclesdecoded

Roswell incident: http://www.abovetopsecret.com/pages/area51.html
http://www.geocities.com/Area51/Vault/2498/
http://www.af.mil/lib/roswell.html
http://www.cufos.org/airforce.htm
http://www.cufos.org/ros6.html

Scientologi: Boken Have You Lived Before This Life? ISBN: 87-7336-027-9

Planeten Marcab: http://www.hasi.ws/pr/planetmarcab.shtml
http://www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/uma-t.html

Citat från Buddha: http://quotes.liberty-tree.ca/quotes.nsf/quotes5/145a906ae2c9ce8685256d16000d77a2

3 Jun 2005

About the Author Jim Westergren Jim Westergren is a Swedish web entrepreneur currently living in Spain. He is happily married and has three lovely children. Some of his interests are web development, SEO and writing.
He is the Founder of DomainStats and N.nu. Read his .