Jim Westergren
About me, my projects, SEO, Web Development and Personal Development since 2005
"If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves." - Thomas A. Edison

Dikt: Livets lycka

Livet är ett spel.

Man kan tycka...

att man saknar betydelse. att man kontrolleras och man inget kan påverka.

Man kan tycka...

att livets spel kan liknas vid ett schack. att man är en betydelselös bonde i detta schack, kontrollerad och inget kan påverka.

Livet är ett spel.
Man kan tycka...

att man är obetydlig i mängden. att man inte kan vinna.

Man kan tycka...

att livets spel kan liknas vid en schackturnering. att man är en spelare i denna turnering som är obetydlig och inte kan vinna.

Livet är ett spel.
Man kan tycka...

att man inte utövar en betydelsefull verksamhet. att det inte finns någon mening.

Man kan tycka...

att livets spel kan liknas vid en schackturnering. att man är domaren i denna meningslösa turnering.

Livet är ett spel.
Man kan tycka...

att man inte kan driva igenom sina beslut. att ingen lyssnar på en.

Man kan tycka...

att livets spel kan liknas vid en regering. att man är som en partiledare i denna regering, som ingen lyssnar på.

Livet är ett spel.
Man kan tycka...

att man inte kan få delta i livets spel. att man inte kan erhålla den lycka som spelandet ger.

Man kan tycka...

att livets spel kan liknas vid ett galaktiskt imperium. att man är som en kejsare i denna. att man inte kan erhålla den lycka som spelandet ger. att man drömde om att få vara en bonde i livets schackspel.

Livet är ett spel.
Man kan tycka...

att det bara finns ett sätt att finna sin lycka. att det bara finns ett ställe denna lycka kan finnas. att inget annat hjälper att nå den.

Man kan tycka...

att bara man själv kan veta på vilket sätt man finner sin lycka.

Man kan tycka...

att all lycka finns inom en själv.

Man kan tycka...

att den sanna lyckan tänds då man får de man älskar att finna sin egen lycka.

Livet är ett spel.
Man kan tycka...

att det är värt att spela livets spel.

Man kan tycka...

att man kan nå sin lycka.

21 Jan 2005

About the Author Jim Westergren Jim Westergren is a Swedish web entrepreneur currently living in Spain. He is happily married and has three lovely children. Some of his interests are web development, SEO and writing.
He is the Founder of DomainStats and N.nu. Read his .