Jim Westergren
About me, my projects, SEO, Web Development and Personal Development since 2005
"If we did all the things we are capable of, we would literally astound ourselves." - Thomas A. Edison

Swedish

RSS

Uppsats: Liv i universum

3 Jun 2005

Vill med denna uppsats ge en objektiv inblick och presentera en del uppgifter i en fråga som varit med människan under tusentals år. Är vi som människo-ras ensamma? Eller är vi bara ett släkte likt många andra? Svaren på dessa frågor har inte officiellt besvarats och kommer kanske aldrig heller att göras. Jag själv har [...]